MIJN VERHAAL

 

 

Volg je dromen en blijf dromen

Mijn naam is Abed, maar mijn vrienden noemen me Andro. Ik ben een creatief persoon en een van de oprichters van Foxer Talent. Binnen Foxer Talent richt ik me vooral op de creatieve en branding aspecten. Daarnaast werk ik als branding consultant en geef ik advies op maat.

Mijn inspiratie haal ik uit de natuur en natuurlijke producten, alles wat de natuur laat zien qua kleur en vormen. Elke dag maak ik een wandeling in het bos om goed te kijken naar bomen, objecten, vogels, eigenlijk alles om me heen. Dat geeft me nieuwe inspiratie. Als ik voor één dag de leiding zou hebben, zou ik een prachtig kunstobject maken met als doel om veel mensen te helpen en de nieuwe generatie te inspireren.

Foxer Talent voelt als een grote familie, waar ik veel nieuwe vrienden ontmoet. Ik kom mensen tegen met dezelfde mindset, veel creatieve mensen die elkaar graag helpen. Dat is voor mij enorm belangrijk. Mijn advies is: volg je dromen en blijf dromen. De wereld is heel groot, ga vooral reizen en ontdek nieuwe culturen. Behoud je eigen mening, probeer af en toe dagelijks een nieuwe vaardigheid te leren. Ik wens je daar vooral veel succes mee.

Nu maak ik trots deel uit van het Foxer Talent-team en begin aan een nieuw avontuur!

Follow your dreams and keep dreaming

My name is Abed, but my friends call me Andro. I'm a creative individual and one of the founders of Foxer Talent. My responsibilities within Foxer Talent include the creative and branding aspects. Additionally, I work as a branding consultant, providing tailored advice. I draw my inspiration from nature and natural products, everything the natural world presents in terms of color and shapes. Every day, I take a walk in the forest to observe trees, objects, birds, basically everything around me, which nourishes me with fresh inspiration.

If I were in charge for one day, I would create a beautiful piece of art with the aim of helping many people and inspiring the new generation. Foxer Talent represents a large family where I meet many new friends. Additionally, I encounter people with the same mindset, many creative individuals who are eager to help each other, which is incredibly important to me.

My advice is to follow your dreams and keep dreaming. The world is vast; travel and explore new cultures. Maintain your own opinion, try to learn a new skill daily, and I wish you all the success in the world with it.

Now, I am proud to be part of the Foxer Talent team, embarking on a new adventure!

 

 

DIVEA

 

 
 

 
 

 

Projecten

 
 
Contact Abed