MIJN VERHAAL

 

 

Multi-talent

Mijn naam is Jermaine en ik ben een multi-talent en de oprichter van Visionary Minds, een maatschappelijk georiënteerde organisatie in de muziek- en filmindustrie. Inspiratie vind ik overal, vooral in de mensen om mij heen en de creatieve uitingen om mij heen. Als ik voor één dag de leiding zou hebben, zou ik opkomen voor de armen in Nederland en ervoor zorgen dat ze meer kansen krijgen en steun ontvangen op het gebied van mentale, fysieke en financiële ondersteuning. Ik zou ook graag een plek creëren waar mensen terechtkunnen en echt geholpen worden.

Bij Foxer Talent voelt iedereen als familie; ik beschouw alle leden als één grote familie. Ik kan niet genoeg benadrukken hoezeer alles vanuit het hart komt. Ik heb jaren gewacht om een familie te vinden die elkaar kan ondersteunen in hun talenten en geloof in elkaar. Kortom, het betekent ontzettend veel voor mij.

Foxer Talent staat open voor iedereen en biedt ondersteuning en ontwikkeling op juridisch en financieel gebied. Het is een organisatie die mensen helpt bij het ontdekken en benutten van hun talenten, en hen doorverwijst naar succes. Ik geloof dat Foxer een uitstekend platform biedt voor verdere ontwikkeling, voor diegenen die op zoek zijn naar vertrouwen en doorzettingsvermogen. Als je geïnteresseerd bent in Foxer Talent, meld je dan aan op onze website. We kunnen je ondersteunen met coaching en branding. Ik ben erg blij met de ontwikkelingen bij Foxer Talent en wil jou ook graag blij maken.

Nu maak ik trots deel uit van het Foxer Talent-team en begin aan een nieuw avontuur!

Multi-talent

My name is Jermaine and I am a multi-talent and the founder of Visionary Minds, a socially oriented organization in the music and film industry. I find inspiration everywhere, especially in the people around me and the creative expressions around me. If I were in charge for one day, I would stand up for the poor in the Netherlands and ensure they receive more opportunities and support in terms of mental, physical, and financial assistance. I would also like to create a place where people can go and truly be helped.

At Foxer Talent, everyone feels like family; I consider all members to be one big family. I cannot emphasize enough how everything comes from the heart. I have waited for years to find a family that can support each other in their talents and belief in each other. In short, it means a lot to me.

Foxer Talent is open to everyone and offers support and development in legal and financial areas. It is an organization that helps people discover and utilize their talents, and refers them to success. I believe Foxer provides an excellent platform for further development for those seeking trust and resilience. If you are interested in Foxer Talent, sign up on our website. We can support you with coaching and branding. I am very happy with the developments at Foxer Talent and would also like to make you happy.

 

 

CREATIEVE PRODUCTIES