MIJN VERHAAL

 

 

Mijn inspiratie

Mijn naam is William, William Hazel. Ik kom uit Amsterdam, waar ik ook woon. Ik hou van muziek en sporten. Oorspronkelijk kom ik uit het Caribisch gebied. Mijn talent is het ontdekken en ontwikkelen van jouw talent. Ik zing graag en zie dat als een van mijn talenten. Daarnaast hou ik van communiceren en van sales en commercie. Ik hou van sporten en van omgaan met mensen. Ik ben heel sociaal en beschouw al deze vaardigheden als mijn talenten.

Inspiratie haal ik uit mijn omgeving, zoals voorbeelden van muzikanten, sporters en mensen uit mijn buurt die succes hebben gehad. Zij hebben misschien hun negatieve ervaringen omgezet in iets positiefs. Inspiratie kan in de kleine dingen zitten. Als ik geen muzikant was, zou ik arts willen zijn, om mensen te genezen en echt van waarde te kunnen zijn voor anderen, maar ook voor mezelf.

Over vijf jaar hoop ik nog steeds hetzelfde te doen. Dan ben ik gezond, help ik anderen, en ben ik ook wat meer herkenbaar. Foxer Talent is eigenlijk een hele mooie broedplaats van talenten waarin je kunt groeien. Verschillende disciplines en invloeden komen samen, maar het mooie is ook dat je iets kunt betekenen voor je omgeving.

Wat het speciaal maakt, is dat de sfeer heel erg belangrijk is. Soms kom je met talent, maar ben je niet zeker; hier kun je je ontplooien en onderdeel worden van een familie. Het komt eigenlijk allemaal samen: muziek, ontplooiing, castings, scholing, praktijk, zichtbaarheid en iets doen voor de omgeving. Iemand met talent moet er gewoon aan blijven werken en volhouden. Het is belangrijk dat je doorzet, naar voorbeelden kijkt, je blijft ontwikkelen, oefent en in de praktijk brengt, en met de juiste mensen omgaat, dus netwerkt.

Nu maak ik trots deel uit van het Foxer Talent-team en begin aan een nieuw avontuur!

My Inspiration

My name is William, William Hazel. I come from Amsterdam, where I also live. I love music and sports. Originally, I am from the Caribbean. My talent is discovering and developing your talent. I enjoy singing and see it as one of my talents. Additionally, I love communicating and sales and commerce. I enjoy sports and interacting with people. I am very social and consider all these skills as my talents.

I draw inspiration from my surroundings, such as examples from musicians, athletes, and people in my neighborhood who have achieved success. They may have turned their negative experiences into something positive. Inspiration can be found in small things. If I weren't a musician, I would want to be a doctor to heal people and truly be of value to others, as well as to myself.

In five years, I hope to still be doing the same. By then, I'll be healthy, helping others, and a bit more recognizable. Foxer Talent is actually a wonderful breeding ground for talents where you can grow. Various disciplines and influences come together, but what's also great is that you can contribute to your environment.

What makes it special is that the atmosphere is very important. Sometimes you come with talent but are unsure; here you can develop and become part of a family. It all comes together: music, development, castings, education, practice, visibility, and doing something for the community. Someone with talent just needs to keep working at it and persevere. It's important to persist, look at examples, keep developing, practice, put things into practice, and network with the right people.

Now, I am proud to be part of the Foxer Talent team, embarking on a new adventure!

 

 

Portfolio