SOCIAL HANDPRINT

 
 

WAARDE BEREKENEN

MAEX is een platform dat maatschappelijke initiatieven helpt om impact te maken. Ze hebben bovendien een rekentool ontwikkeld, waarmee zichtbaar wordt: Welke Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties we ondersteunen.

Met Foxer Talent willen we bereiken dat iedereen zich thuis voelt. Maar wat houdt dat precies in? En hoe bepalen we het rendement van ons werk? MAEX heeft dat heel mooi inzichtelijk gemaakt voor ons.

Wat de waarde van het werk in euro’s is. De uitkomst van die rekentool is de Social Handprint.


SOCIAL HANDPRINT FOXER TALENT

SDG 1: Geen armoede

Minder armoede – Schuldpreventie - Versterking zelfredzaamheid - Afstand arbeidsmarkt verkleinen. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres! Uit onze Social Handprint blijkt dat wij vooral veel waarde leveren op SDG 1: Geen armoede.

Dit initiatief draagt bij aan: mensen met financiële problemen doorverwijzen naar hulpverlening, kleding uitdelen aan kwetsbare mensen, trainingen geven gericht op financiële zelfredzaamheid, mensen financieel bewuster maken, intensieve begeleiding bij schuldhulpverlening en mobiliteit vergroten van mensen die geen eigen vervoer kunnen betalen.

SDG 3: goede gezondheid en welzijn

Tevens is er aandacht voor SDG 3: goede gezondheid en welzijn. Dat klopt ook wel, want ‘je thuis voelen’ heeft alles te maken met lekker in je vel zitten en je verbonden voelen met anderen. Gezonde leefstijl - Zinvolle dagbesteding – Ondersteuning - Informele zorg - Langer thuis wonen - Terugdringen eenzaamheid.

Dit initiatief draagt bij aan: huishoudelijke ondersteuning bieden, dagbesteding bieden (niet gericht op arbeidsmarkt), sociale contacten verzorgen gericht op voorkomen van eenzaamheid, doorverwijzen naar professionele hulp, lotgenotencontact, fysieke bijeenkomst, sportactiviteiten organiseren, voorlichting geven over alcoholgebruik, voorlichting geven over (soft)drugsgebruik, voorlichting geven over een gezonde levensstijl, algemeen trainingen geven over een gezonde levensstijl, algemeen voorlichting geven over roken, zelfmoordpreventie, hulplijn, informele zorg bieden en mentale zorg bieden.

SDG 4. Kwaliteitsonderwijs

Passend onderwijs - Leer-/ werkplekken - Gelijke kansen - Aanpak taalachterstand - Kans op werk vergroten - Toegang tot kunst en cultuur.

Dit initiatief draagt bij aan: trainingen in basisvaardigheden (waaronder ICT), creatieve vaardigheden trainen (kunst en cultuur), huiswerkbegeleiding extra lesmateriaal bieden, toegang tot kennis bieden (bibliotheek etc.), stageplek aanbieden t.b.v. een opleiding - middelbare school, culturele kennis stimuleren.

SDG 6. Schoon water en sanitair

Vermindering verontreiniging - Beschermen en herstellen ecosystemen - Waterverbruik verminderen.

Dit initiatief draagt bij aan: schoon drinkwater aanbieden.

SDG 8. Waardig werk en economische groei

Tevens is er aandacht voor SDG 8: Passend en eerlijk werk - Leer-/ werktrajecten – Arbeidsparticipatie - Inclusieve arbeidsmarkt - Verkleinen afstand tot arbeidsmarkt - Betekenisvolle/ lokale economie - Sociaal ondernemerschap.

Dit initiatief draagt bij aan: werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie op de arbeidsmarkt, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben en trainingen in werkgerelateerde vaardigheden.

SDG 10. Ongelijkheid verminderen

Gelijke kansen - Sociale cohesie – Integratie - Sociale uitsluiting tegengaan - Toegang kwetsbaren - Vluchtelingen.

Dit initiatief draagt bij aan: participatie van mensen met minder kansen stimuleren en taalles bieden.


SDG 11. Duurzame steden/gemeenschappen

Sociale veiligheid - Groen in openbare ruimte – Preventie - Delen voorzieningen - Samenspel burgers.

Dit initiatief draagt bij aan: buurtevenementen organiseren, discussie/debat over maatschappelijke thema’s organiseren, fysieke locatie waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, uitvoeren van kleine diensten/ buurtklusjes, behoud van materieel cultureel erfgoed en culturele activiteiten organiseren.

SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Lokale democratie - Veilige wijken – Vrede - Preventie in de buurt - Zelfbeheer.

Dit initiatief draagt bij aan: buurtbemiddeling, juridisch advies, helpen met reclassering en risicogroepen opvangen.

SDG 17. Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Platforms - Beleidskaders - Samenwerkingsverbanden - Financieringsbudgetten.

Dit initiatief draagt bij aan: samenwerken aan de maatschappelijke doelen.

Tenslotte werken we samen met anderen om deze doelen te behalen en door mensen en organisaties aan elkaar te koppelen.

De waarde van Foxer Talent

MAEX schat dat de impactwaarde van Foxer Talent in 2022/23 op € 320.000,-. Dus ja: wij zijn trots op onze maatschappelijke waarde! En met de groei van ons platform zal ook de waarde stijgen.

Voor wie meer wil weten over de duurzame ontwikkelingsdoelen

De Verenigde Naties bedachten 17 Sustainable Development Goals (SDGs) – in het Nederlands ‘duurzame ontwikkelingsdoelen. Met die doelen willen ze van de wereld een betere plek maken:

1. Geen armoede 2. Geen honger 3. Goede gezondheid en welzijn 4. Kwaliteitsonderwijs 5. Gendergelijkheid 6. Schoon water en sanitair 7. Betaalbare en duurzame energie 8. Waardig werk en economische groei 9. Industrie, innovatie en infrastructuur 10. Ongelijkheid verminderen 11. Duurzame steden en gemeenschappen 12. Verantwoorde consumptie en productie 13. Klimaatactie 14. Leven in het water 15. Leven op het land 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 17. Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

De doelen moeten in 2030 zijn behaald.

Wil je weten wat er op het platform van MAEX wordt gedaan?

FOXER TALENT OP MAEX PLATFORM