Mijn verhaal

 

 

Filmmaker

Mijn naam is Zofia Piontek en ik zie mezelf als een veelzijdige filmmaker, gedreven door een passie voor creatieve productie, camerabediening en regie. Mijn inspiratie komt voort uit het observeren van anderen en de wereld om me heen, en uit filosofische inzichten door uitgebreide lectuur. De ontmoetingen met mensen zijn echter de ware stimulans voor mijn creativiteit en ambitie.

Mijn ultieme droom is om anderen, vooral vrouwen, te inspireren. Ik geloof sterk in onderlinge ondersteuning en het delen van ervaringen en kennis, vooral binnen het domein van vrouwelijke empowerment. Foxer Talent belichaamt voor mij de essentie van inspiratie, sociale netwerken en wederkerigheid, en brengt een verfrissende dynamiek in de branche door de nadruk te leggen op samenwerking boven meedogenloze concurrentie.

Mijn advies aan beginnende filmmakers is om geduldig en toegewijd te zijn. Het vergt tijd om het vak te leren, dus laat je niet ontmoedigen door tegenslagen. Durf hulp te zoeken en te investeren in je vaardigheden, zelfs als dit financiële offers met zich meebrengt. Richt je op de reis van leren en zelfontdekking, want dit is waardevoller dan je focus te leggen op tekortkomingen.

Nu maak ik trots deel uit van het Foxer Talent-team en begin aan een nieuw avontuur!

Filmmaker

My name is Zofia Piontek and I see myself as a versatile filmmaker, driven by a passion for creative production, camera operation, and directing. My inspiration stems from observing others and the world around me, as well as from philosophical insights gained through extensive reading. However, it is encounters with people that truly stimulate my creativity and ambition.

My ultimate dream is to inspire others, especially women. I strongly believe in mutual support and the sharing of experiences and knowledge, particularly within the realm of female empowerment. For me, Foxer Talent embodies the essence of inspiration, social networking, and reciprocity, bringing a refreshing dynamic to the industry by emphasizing collaboration over cutthroat competition.

My advice to aspiring filmmakers is to be patient and dedicated. Learning the craft takes time, so don't be discouraged by setbacks. Dare to seek help and invest in your skills, even if it involves financial sacrifices. Focus on the journey of learning and self-discovery, as this is more valuable than dwelling on shortcomings.

Now, I proudly join the Foxer Talent team and embark on a new adventure!

 

 

Projecten

 

 
 

 
 

 

Portfolio