Mijn verhaal

 

 

Auteur

Mijn naam is Amy Ojers, ik ben de auteur van 'Mickey Het Nieuwetijdskind'. Mijn boek staat centraal rond hooggevoeligheid, een onderwerp waar ik een diepgaande persoonlijke connectie mee heb.

Mijn eigen reis met hooggevoeligheid, die begon met een gevoel van eenzaamheid en uitmondde in een ernstige burn-out toen ik twintig was, heeft me waardevolle inzichten en methoden gebracht om nieuwetijdsjongeren op een effectieve manier te begeleiden.

Ik ben niet alleen een auteur, maar ook een ervaringsdeskundige die mijn persoonlijke reis van zelfontdekking en herstel deelt in dit inspirerende boek. Ik bied jonge lezers niet alleen een verhaal, maar ook een bron van begrip, empathie en de mogelijkheid om hun eigen pad van groei en veerkracht te ontdekken.

Nu maak ik trots deel uit van het Foxer Talent-team en begin aan een nieuw avontuur!

Author

My name is Amy Ojers, and I am the author of 'Mickey Het Nieuwetijdskind'. My book focuses on high sensitivity, a subject I have a profound personal connection with.

My own journey with high sensitivity, which began with a feeling of loneliness and culminated in a severe burnout when I was twenty, has provided me with valuable insights and methods to effectively guide new age youth.

I am not just an author but also an expert by experience who shares my personal journey of self-discovery and recovery in this inspiring book. I offer young readers not only a story but also a source of understanding, empathy, and the opportunity to discover their own path of growth and resilience.

Now, I proudly join the Foxer Talent team and embark on a new adventure!

 

 

Projecten

 

 
 

 

Portfolio