MIJN VERHAAL

 

 

Inspirator

Habtamu Franke heeft zich toegewijd aan het inspireren van anderen om te gaan sporten. Hij streeft ernaar om een inspirator te zijn voor degenen om hem heen, en besteedt momenteel zijn tijd en energie aan dit doel.

Sport speelt een essentiële rol in zijn leven, en hij heeft van zijn passie zijn beroep gemaakt als personal trainer, voedingscoach en mental coach. Zijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van mensen naar een betere gezondheid en vitaliteit, waarbij hij anderen coacht en inspireert om hun levensstijl aan te passen en zich zowel fysiek als mentaal beter te voelen.

Naast zijn werk is Habtamu ook actief bezig met zijn eigen training. Hij hecht veel waarde aan het behouden van zijn fitheid en het voortdurend verleggen van zijn grenzen. In 2022 heeft hij zelfs twee verschillende Guinness World Records verbroken voor de meeste burpees in één uur. Bij zijn eerste recordpoging voerde hij 957 burpees uit, en bij de tweede poging wist hij maar liefst 986 burpees te voltooien.

Met het verbreken van deze wereldrecords, die worden beschouwd als een van de zwaarste fitnessoefeningen, heeft Habtamu de ambitie om aan de wereld te laten zien dat het onmogelijke mogelijk is. Hij wil de grenzen van het menselijk lichaam verkennen en anderen inspireren door te laten zien wat er bereikt kan worden met hard werken en toewijding.

Habtamu Franke is vastberaden om anderen te motiveren om hun dromen na te jagen en hun eigen grenzen te verleggen. Zijn verhaal en prestaties dienen als een krachtige boodschap dat alles mogelijk is zolang je bereid bent om ervoor te werken. Zijn hoop is dat zijn voorbeeld anderen zal aanmoedigen om het beste uit zichzelf te halen en buitengewone prestaties te leveren.

Nu maakt hij trots deel uit van het Foxer Talent-team en begint aan een nieuw avontuur!

Inspirator

Habtamu Franke has dedicated himself to inspiring others to engage in sports. He strives to be an inspiration to those around him and currently devotes his time and energy to this goal.

Sport plays an essential role in his life, and he has turned his passion into a profession as a personal trainer, nutrition coach, and mental coach. His daily activities involve guiding people towards better health and vitality, coaching and inspiring them to adjust their lifestyle for both physical and mental well-being.

In addition to his work, Habtamu actively engages in his own training. He places great value on maintaining fitness and constantly pushing his limits. In 2022, he even broke two different Guinness World Records for the most burpees performed in one hour. In his first attempt, he completed 957 burpees, and in the second attempt, an impressive 986 burpees.

By breaking these world records, which are considered some of the toughest fitness exercises, Habtamu aims to show the world that the impossible is possible. He wants to explore the limits of the human body and inspire others by demonstrating what can be achieved through hard work and dedication.

Habtamu Franke is determined to motivate others to pursue their dreams and push their own boundaries. His story and achievements serve as a powerful message that anything is possible as long as you are willing to put in the effort. His hope is that his example will encourage others to strive for their best and achieve extraordinary results.

Now, he is proud to be part of the Foxer Talent team, embarking on a new adventure!

 

 

Projecten

 

 
 

 
 

 
 

 

Portfolio