Mijn verhaal

 

 

Fotografie

Mijn naam is Trevor Felix, oorspronkelijk uit Trinidad en Tobago maar nu woonachtig in Nederland. Met 15 jaar ervaring in fotografie heb ik niet alleen mijn vaardigheden verfijnd, maar ook aspirant-fotografen thuis begeleid, wat heeft bijgedragen aan de groei van de mode-industrie. Fotografie is voor mij meer dan alleen een beroep; het is een diep vervullende reis waarbij ik emoties kan vastleggen en overbrengen, geïnspireerd door mijn empathische aard.

Als ik een superkracht zou bezitten, zou ik voor telepathie kiezen, omdat dit mijn empathische vermogens zou aanvullen en mijn begrip van de emoties van mensen zou versterken. Foxer Talent belichaamt een ondersteunende gemeenschap die lijkt op familie, waar creatieven samenwerken, ideeën delen en genieten van het creatieve proces.

Voor aspirant-fotografen adviseer ik om observant te zijn, grondig onderzoek te doen en zich te richten op het vastleggen van oprechte emoties. Tot slot uit ik diepe dankbaarheid aan degenen die mij hebben gesteund, waaronder mentoren zoals Francisco en Alejandro, evenals de modellen waarmee ik heb samengewerkt en mijn ouders, wier onvoorwaardelijke steun onschatbaar is geweest.

Nu sluit ik me trots aan bij het Foxer Talent-team en begin ik aan een nieuw avontuur!

Photography

My name is Trevor Felix, originally from Trinidad and Tobago but now residing in the Netherlands. With 15 years of experience in photography, I've not only honed my skills but also mentored aspiring photographers back home, contributing to the growth of the fashion industry. Photography is more than just a profession for me; it's a deeply fulfilling journey where I can capture and convey emotions, drawing inspiration from my empathic nature.

If I possessed a superpower, I'd choose mind reading, as it would complement my empathic abilities and enhance my understanding of people's emotions. Foxer Talent embodies a supportive community akin to family, where creatives collaborate, share ideas, and enjoy the process of creation.

For aspiring photographers, I advise being observant, conducting thorough research, and focusing on capturing genuine emotions. Lastly, I express deep gratitude to those who've supported me, including mentors like Francisco and Alejandro, as well as the models I've worked with and my parents, whose unwavering support has been invaluable.

Now, I proudly join the Foxer Talent team and embark on a new adventure!

 

 

Projecten

 

 
 

 

Portfolio