ANBI STATUS

Foxer Talent is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor gelden een aantal fiscale voordelen.

Zo kan een donateur onder voorwaarden giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Daarnaast hoeft de vereniging geen belasting over giften te betalen. We gaan ordelijk om met maatschappelijke financieringsbronnen. Dit betekent dat wij niet alleen maatschappelijke projecten uitvoeren, maar eveneens dat wij beperkt vermogen opbouwen met als doel schommelingen in de exploitatie op te vangen.

INFORMATIE BELASTINGDIENST