Privacy statement

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij hebben de bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens hoog in het vaandel. Deze website slaat gegevens daarom uitsluitend op en verwerkt ze in de zin van de Oostenrijkse en Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) U als gebruiker gaat middels het selectieveld expliciet akkoord met de gegevensverwerking in de zin van deze verklaring.

Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website. Wanneer u via links op onze website naar andere websites wordt doorgestuurd, dient u zich direct op de doorgestuurde website te laten informeren over hun omgang met uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens (bijv. aanspreekvorm, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.) worden door ons alleen verwerkt conform de bepalingen van de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming. Navolgend wordt u geïnformeerd over de aard, omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijk gegevens.

Wij wijzen u erop, dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. Bij communicatie per e-mail, of via niet versleutelde websites) mogelijk beveiligingsrisico’s met zich mee kan brengen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Bij opdrachten via onze website worden uw overgedragen of ingevoerde gegevens handmatig of geautomatiseerd op geldigheid en actualiteit gecontroleerd ten aanzien van het aanwezige gegevensbestand en eventueel vergeleken om de bij ons opgeslagen gegevens te corrigeren. Daartoe kan het nodig zijn, dat onze medewerkers/medewerksters contact met u moeten opnemen. Dit gebeurt per e-mail of telefonisch. De door u ingevoerde gegevens worden uitsluiten voor het verwerken van de bestelling, de afhandeling van de aanmelding of voor interne marketingdoeleinden gebruikt, ze worden niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden gewist, zodra de betreffende overeenkomst voltooid is en er geen wettelijke verplichting voor het opslaan van de gegevens meer bestaat.

Links

Wij controleren links, die op onze website worden geplaatst, redactioneel erg zorgvuldig. Desondanks nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid en zijn wij niet aansprakelijk voor inhoud op sites, waarnaar vanaf onze website of een andere website wordt gelinkt.

Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier aanvragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar door u ingevoerde contactgegevens, voor het verwerken van de aanvraag en voor het geval dat er vervolgvragen ontstaan, bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

Gegevensbestanden

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder wettelijke basis worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgegeven die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. Na volledige uitvoering van de overeenkomst worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd. Na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke voorschriften, worden deze gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik. Uw persoonlijke gegevens, voor zover die nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de contractuele relatie (gegevensbestanden), worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van het contract. Zo moet bijvoorbeeld voor het leveren van de goederen uw naam en adres aan de leveranciers van de goederen worden doorgegeven.

Kredietcheck

Voor zover wij vooruitbetalen vragen, bijv. bij betaling op rekening, kunnen wij een kredietcheck ten aanzien van u uit laten voeren. Daarvoor zullen wij u persoonlijke gegevens (bijv. naam en adres) aan dit bedrijf doorgeven. Op basis van een wiskundig-statistisch proces wordt gecontroleerd hoe hoog de kans op wanbetaling is. Wij laten het afsluiten van een koopovereenkomst afhangen van de kredietcheck.

Webanalyse met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van dergelijke doelgerichte cookies. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl. U kunt de overdracht van de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens aan Google, evenals de verwerking van die gegevens door Google voorkomen, door de onder navolgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Men onderscheidt drie categorieën cookies:

• absoluut noodzakelijke cookies om de basisfuncties van de website veilig te stellen

• functionele cookies om de prestaties van de website veilig te stellen

• doelgerichte cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

De websites maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst en die door uw browser worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn de zogenaamde “session-cookies”. Ze worden aan het eind van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen, totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies in individuele gevallen kunt toestaan, dat u cookies in bepaalde gevallen accepteert of helemaal niet toestaat. Ook kunt u het automatisch verwijderen van de cookies na het afsluiten van de browser activeren. Bij de-activatie van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Functionele beperkingen zonder cookies

Wanneer u ons in het algemeen niet toestaat om cookies te gebruiken, zullen bepaalde functies en pagina’s niet naar behoren functioneren. Met name de login zal niet functioneren.

Server logbestand

De exploitant van de websites verzamelt automatisch informatie en slaat de op in zogenaamde server logbestanden, die door uw browser automatisch aan ons worden overgedragen. Dit zijn:

• browsertype en browserversie

• het gebruikte besturingssysteem

• referrer URL

• hostnaam van de toegangscomputer

• tijd van de serveraanvraag

• IP-adres

Gegevensbronnen

Deze gegevens zijn niet aan bepaalde personen toe te wijzen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons voor om deze gegevens achteraf te controleren, wanneer we concrete aanwijzingen krijgen van onwettig gebruik.

SSL-versleuteling

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de aanvragen die u ons exploitant van de website stuurt, gebruik van een SSL-versleuteling. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan de adresregel van de browser die van “http://” in “https://” verandert en aan het slotsymbool in de adresregel van uw browser. Wanneer de SSL-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt , niet door derden worden gelezen.

Informatie

Conform de Europese verordening inzake gegevensbescherming hebt u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens evenals het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Vragen hieromtrent kunt u bijvoorbeeld stellen via het in de Impressum vermelde e-mailadres.

Nieuwsbrief

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig en informatie waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar bent van het ingevoerde e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Overige gegevens worden niet verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie en geven wij niet aan derden door. De verstrekte toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het versturen van de nieuwsbrief kunt u te allen tijden intrekken, door op de link “Afmelden” in de nieuwsbrief te klikken. Door het intrekken wordt de rechtmatigheid van de tot dan toe plaatsgevonden verwerking niet aangetast.